top of page
protein powder

โปรตีนจิ้งหรีดของโปรทานิก้า

บริษัท โปรทานิก้า จำกัด เราเป็นผู้ผลิตผงโปรตีนจิ้งหรีดเพื่อใช้เป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มสารอาหาร และความอร่อยได้ในหลากหลายเมนู

(บริษัทโปรทานิก้าเป็นโรงงานผลิตและส่งออกผงโปรตีนจิ้งหรีด ผงโปรตีนแห่งอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากประเทศไทยสู่ตลาดโลกภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยทั้งในและต่างประเทศ)

Home: Welcome
Image by Nicola Nuttall

โปรทานิก้าสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรไทย

ส่งเสริมการสร้างรายได้ แนะแนวทางการเลี้ยงจิ้งหรีดอย่างถูกต้อง ภายใต้มาตรฐาน GAP 

หรือการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี

เพื่อให้ได้จิ้งหรีดที่มีคุณภาพและถูกสุขอนามัย

Image by Daniel Öberg

โปรทานิก้าผลิตและส่งออกผงโปรตีนจากจิ้งหรีดคุณภาพระดับพรีเมียมด้วยความใส่ใจในทุกกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผงโปรตีนจากจิ้งหรีด

ที่มีมาตรฐานเพื่อส่งมอบแก่ผู้ซื้อทั่วโลก

Image by Brooke Lark

ผงโปรตีนจิ้งหรีดจากโปรทานิก้าเป็น 

‘แหล่งอาหารแห่งอนาคต’ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยกว่าการเลี้ยงปศุสัตว์ทั่วไป

อาทิเช่น พื้นที่ในการเลี้ยง น้ำ อาหาร 

นอกจากนี้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าการเลี้ยงปศุสัตว์ทั่วไปมาก

ผงโปรตีนจากจิ้งหรีดเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่ ที่สามารถทดแทนแหล่งโปรตีนแบบดั้งเดิมได้อย่างไร้ขีดจำกัด

อย่างอาทิเช่น เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ และอาหารทะเล 

ที่โปรทานิก้า ภารกิจหลักของเราคือการผลิตผงโปรตีนจากจิ้งหรีดที่มีโปรตีนสูง และอุดมไปด้วยกรดอมิโน โอเมก้า 3                  รวมถึงคุณประโยชน์อื่นๆทางด้านสุขภาพ เพื่อส่งมอบสู่ผู้ซื้อทั่วโลก ภายใต้มาตรฐานระดับสากล

เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้ได้ผงโปรตีนจากจิ้งหรีด ที่มีกลิ่นและรูปลักษณ์ของแมลงหลงเหลือน้อยที่สุด

บริโภคผงโปรตีนจากจิ้งหรีดของเราช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดี และรักษ์โลกไปด้วยในเวลาเดียวกัน

ด้วยประโยชน์ในด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับคุณค่าทางโภชนาการที่สูง 

และเป็นทางออกของปัญหาความมั่นคงทางอาหาร

เป็นเหตุผลที่เราเรียกผงโปรตีนจากจิ้งหรีดของโปรทานิก้าว่าเป็น

“อาหารแห่งอนาคตที่ยั่งยืน”

Image by Scott Graham
Image by Giorgio Trovato
Image by Glenn Carstens-Peters

โปรทานิก้ามุ่งมั่นและใส่ใจในการผลิตผลิตภัณฑ์

ที่ตอบสนองความต้องการทางด้าน

โภชนาการและสิ่งแวดล้อม

 

โปรทานิก้าทำการทดลองเลี้ยงจิ้งหรีดในฟาร์มปิด ภายใต้มาตรฐาน  ‘การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี’ หรือ GAP ซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และสุขอนามัย รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานโลก

‘องค์การอาหารและการเกษตรแห่ สหประชาชาติ-FAO’ ภายใต้หัวข้อ ‘แมลงที่รับประทานได้-ความหวังแห่งอนาคตสำหรับความมั่นคงทางอาหารและอาหารสัตว์’

โปรทานิก้าปฏิบัติตาม ‘มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์-GMP’ เพื่อเป็นเกณฑ์ควบคุมการผลิต และ ‘การวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม-HACCP’  รวมถึงมีการควบคุมมาตรฐานการเลี้ยงจิ้งหรีดภายใต้ 

‘การปฏิบัติทางเกษตรกรที่ดี-GAP’

เพื่อทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในผงโปรตีนจากจิ้งหรีดคุณภาพระดับพรีเมี่ยมของเรา

โปรทานิก้าให้ความสำคัญกับคุณภาพ

สุขอนามัยและความปลอดภัยรวมไปถึงการคัดสรรจิ้งหรีดที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้ผงโปรตีนจากจิ้งหรีดที่มีกลิ่นหอม รสชาติอร่อย เมื่อเติมผงโปรตีน

ของเราลงในอาหารจานโปรดของคุณ

นอกจากจะเพิ่มคุณค่าทางอาหารแล้ว 

ยังให้กลิ่นหอมและรสชาติที่ดี

 

ผงโปรตีนจากจิ้งหรีดของโปรทานิก้า

เพื่อโลก  เพื่อทุกคนในโลก

โปรทานิก้า ผงโปรตีนจากจิ้งหรีดคุณภาพระดับพรีเมียม (500 กรัม)

Whole dried cricket 

โปรทานิก้า ผงโปรตีนจากจิ้งหรีดคุณภาพระดับพรีเมียม (2 กิโลกรัม)

รูปสินค้าตัวอบ.png
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
bottom of page