• Protanica

ผงโปรตีนจากจิ้งหรีดโปรทานิก้า 1 ช้อนโต้ะ มีโปรตีนเท่ากับไข่เกือบ 2 ฟอง

ตาม Biological Value (BV) หรือ คุณค่าทางชีวภาพของโปรตีน ซึ่งใช้ในการประเมินคุณภาพของโปรตีน ซึ่งค่านี้ยิ่งมีมาก นั่นเป็นการแสดงถึงการที่ร่างกายจะนำสารอาหารไปใช้ได้ดี และผงโปรตีนของโปรทานิก้าเพียง 1 ช้อนโต้ะ มีค่า Biological Value (BV) ถึง 150 BV ซึ่งเทียบเท่ากับ ไข่เกือบ 2 ฟอง และยังมากกว่าเนื้อไก่และเนื้อวัว


ผงโปรตีนโปรทานิก้า มี 150 BV เนื้อไก่ มี 79 BV เนื้อวัว มี 80 BV


โปรตีนที่มีคุณค่าทางชีวภาพสูง เป็นโปรตีนชนิดที่ร่างกายต้องการและมีปริมาณของกรดแอมิโนตามที่ร่างกายต้องการ ทำให้กรดแอมิโนที่ถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด จึงมีเหลืออยู่ภายในร่างกายมาก ช่วยทำให้ ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขภาพดี

การเลือกบริโภคอาหารเป็นสิ่งสำคัญเพราะอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ในชีวิตมนุษย์ที่ขาดไม่ได้ ซึ่งต่างต้องบริโภคเพื่อเสริมโภชนาการให้แก่ร่างกาย เช่น สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง โปรตีน เป็นสารอาหารที่จำเป็นที่สุดในการสังเคราะห์เนื้อเยื่อใหม่ การรักษาแผล และเสริมสร้างภูมิต้านทาน


และการบริโภคโปรตีนจากจิ้งหรีดของโปรทานิก้า ไม่ได้เป็นแค่แหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงเท่านั้น แต่ยังช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากรทางธรรมชาติให้น้อยลงกว่าการเลี้ยงปศุสัตว์ทั่วไปถึง 12 เท่า ไม่ว่าจะเป็นการใช้พื้นที่เพาะเลี้ยง การให้น้ำให้อาหาร รวมไปถึงต้นกำเนิดของการเกิดมลพิษที่ทำให้มีสถานการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นกับโลกของเรา

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรทานิก้าได้ที่ www.protanica.com
51 views0 comments